ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สอบข้อเขียน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สอบข้อเขียน)
ประกาศสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก รายชื่อผู้มีสิทธิสอบบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑๒ อัตรา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก รายชื่อผู้มีสิทธิสอบบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑๒ อัตรา)
ประกาศสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เรื่อง เลื่อนกำหนดการรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เรื่อง เลื่อนกำหนดการรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔